โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
      Deputy Director2  
      นายไท พานนนท์
Mr.Thai Pannon

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.t.007This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
       Aree  
      นางอารีย์ คำมาตร
Mrs.Aree Kammart
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 081-740-5863
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
  yupa    kanpitchapat  
Buaphan  
   นางยุพา ตาลสุก
Mrs.Yupa Tansuk

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 082-770-7881
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
Mrs.Kanphitchaphat Konsomboon
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 081-9535-118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางบัวผัน มีทอง
Mrs.Buaphan Meethong
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 081-4758-714
e-mail : -  
 
   
  chanidapa   paweena anek  
  นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
Ms.Chanidapa Satreehoue
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 061-6858215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
Ms.Paweena Kanjanasukamaykin
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
tel. 088-2822-664
e-mail : bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายเอนก บุญสิงห์
Mr.Anek Boonsing
พนักงานพิมพ์ดีด
tel. 083-9624997
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.