โครงสร้างบุคลากร

                                      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      director bunjerd      
      นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์
Mr.Banjurd  Klinjant

ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
     

wittaya

 
     นายวิทยา  เกษาอาจ

Mr.Wittaya Gasa-art
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-252-5419
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
       Aree  
 

 

                                                                    

  นางอารีย์ คำมาตร
Mrs.Aree Kammart
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 081-740-5863
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
  official62encourage   yupa  
kanpitchapat  
 

นางอรุณศรี ศรีเมือง
Mrs.Arunsri Srimuang
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 088-280-5625
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางยุพา ตาลสุก 
Mrs.Yupa Tansuk
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 082-770-7881
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
Mrs.Kanphitchaphat Konsomboon
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 081-953-5118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
  Bou   chanidapa    
  นางบัวผัน มีทอง
 Mrs.Buaphan Meethong
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 081-475-8714
e-mail : - 
นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า
Ms.Chanidapa Satreehoue
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 061-685-8215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
  official63encourage   paweena  
นางเสาวนีย์  บุตรศิริ
Mrs.Saowanee Budsiri 
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
tel. 081-307-7323 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
 Ms.Paweena Kanjanasukamakin
 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
tel. 088-282-2664
e-mail :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.