โครงสร้างบุคลากร

                                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThainew      
      นายไท  พานนนท์
Mr.Thai  Phannon

ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : -
 
       
      Khanittha    
     ดร.ขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์

Mrs.Khanittha  Moungsrijan
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 09-6668-5999

e-mail : Khanitths047This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
       AREE  
 

 

                                                                    

  นางอารีย์ คำมาตร
Mrs.Aree Kammart
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 08-1740-5863
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
  yupa   Bou  
kanpitchapat  
  นางยุพา  ตาลสุก
Mrs.Yup Tansuk
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 08-2770-7881
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางบัวผัน มีทอง
 Mrs.Buaphan Meethong
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
tel. 08-1475-8714
e-mail : - 
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
Mrs.Kanphitchaphat Konsomboon
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 08-1953-5118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
  chanidapa   Supassara Aon   
  นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า
Ms.Chanidapa Satreehoue
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 06-1685-8215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสุภัสสรา  ทองหาญ
Mrs.Suphatsara  Tonghan
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
tel. 08-6931-1695
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
  official63encourage Earn   
นางเสาวนีย์  บุตรศิริ
Mrs.Saowanee Budsiri
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
tel. 08-1307-7323
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวปวีณา  กาญจนสุขเมฆิน
Ms.Paweena  Kanjanasukmakin
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
tel. 08-8282-2664
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.