โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong

ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
     

 

Deputy Director2

 
      นายไท พานนนท์

Mr.Thai Pannon
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
       Aree  
      นางอารีย์ คำมาตร
Mrs.Aree Kammart
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 081-740-5863
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
  yupa    kanpitchapat  
Buaphan  
   นางยุพา ตาลสุก
Mrs.Yupa Tansuk

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 082-770-7881
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
Mrs.Kanphitchaphat Konsomboon
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 081-9535-118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางบัวผัน มีทอง
Mrs.Buaphan Meethong
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 081-4758-714
e-mail : -  
 
   
  chanidapa   paweena    
  นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
Ms.Chanidapa Satreehoue
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 061-6858215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
Ms.Paweena Kanjanasukamaykin
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
tel. 088-2822-664
e-mail : bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.