โครงสร้างบุคลากร

                                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThainew      
      นายไท  พานนนท์
Mr.Thai  Phannon

ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : -
 
       
         
     นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร

Mr.Channarong  Tanawijit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 08-3291-9920

 
       
       Aree  
 

 

                                                                    

  นางอารีย์ คำมาตร
Mrs.Aree Kammart
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 08-1740-5863
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
  Arunsri   yupa  
Bou  
 

นางอรุณศรี ศรีเมือง
Mrs.Arunsri Srimuang
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 08-8280-5625
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางยุพา ตาลสุก 
Mrs.Yupa Tansuk
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
tel. 08-2770-7881
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางบัวผัน มีทอง
 Mrs.Buaphan Meethong
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
tel. 08-1475-8714
e-mail : - 
 
   
  kanpitchapat   chanidapa    
  นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
Mrs.Kanphitchaphat Konsomboon
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 08-1953-5118 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า
Ms.Chanidapa Satreehoue
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
tel. 06-1685-8215
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
  official63encourage  Earn   
นางสาวบังอร  สายคำหน่อ
Ms.Bungon  Saikamnor
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
tel. 08-4237-0709
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางเสาวนีย์  บุตรศิริ
Mrs.Saowanee Budsiri
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
tel. 08-1307-7323
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
 Ms.Paweena Kanjanasukamakin
 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
tel. 08-8282-2664
e-mail :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.