ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องมหาธาตุ  ชั้น 3 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการประชุม