วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 เพื่อฝึกอบรม ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและการฝึกอบรม โดยมี นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมกาจัดการศึกษา คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 ราย ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1