วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อฝึกอบรม ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียน โดยมี นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 ราย ดำเนินกิจกรรม และเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน และลานกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1