วันที่ 7 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 เพื่อฝึกอบรม ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โดยมีนางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 ราย ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1