วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ , นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางเสาวนีย์ บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ออกกลางคัน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และโรงเรียน บ้านสะเดียง