วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการ การคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม, นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านถ้ำน้ำบัง, นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1