วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษา GenAlpha Academe 4.1 จุดจัดการเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ครู และนักเรียน โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ในสังกัด ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม