วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม, นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง, นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ ดำเนินการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียนบ้านโคกยาว