วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565 นำโดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม, นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง, และ นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดำเนินการลงพื้นที่พิจารณา คัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนบ้านชัยมงคล และโรงเรียน คลองห้วยนาพัฒนาการ