วันที่ 29 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย นางยุพา ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมรับมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) โครงการ อย.น้อยอ่านฉลาก อย่างฉลาด ก่อนเชื่อ ก่อนชอป ก่อนแชร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ เด็กหญิงปิยธิดา ขวัญน้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง และเด็กหญิงปริยากร ทองดีนอก นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง อาคารเพชรบุระชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์