ระบบพิกัดที่ตั้งสถานศึกษา (GIS)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1