11 ก.ย.62 สพป.พช.1 จัดประชุมกรรมการกลุ่มสาระงานอาชีพฯ คอมพิวเตอร์

 3

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ AOC การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 29 ท่าน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2530944906951856&type=3

1