การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด