640528

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

       นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มทุกคน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน การแจ้งข่าวสาร ข้อราชการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ KM และกระบวนการ PLCห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล