640615

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธาน และคระกรรมการ
ประชุมชี้แจงการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
คือ โรงเรียนบ้านวังซอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดง ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์