โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภาพใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThai      
      นายไท พานนนท์
Mr.Thai  Pannont
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62verify2      
     

นางรัศมี สุวาชาติ
Mrs.Russamee Suwachad
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 081-046-1926
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
      official62verify1      
      นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ 
Miss.Chutiporn Prasertsap
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
tel. 089-961-2022
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.