โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภาพใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62verify2      
      นางรัศมี สุวาชาติ
Mrs.Russamee Suwachad
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 081-046-1926
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62verify1      
      นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์
Miss.Chutiporn Prasertsap
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
tel. 089-961-2022
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.