โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภาพใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      directorbunjerd63      
      นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
Mr.Bangurd  Klinjant
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Sunad      
      นายสุนัด บุญสวน
Mr.Sunud Bansuan
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

tel. 081-114-3793
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
      official62verify2      
      นางรัศมี สุวาชาติ
Mrs.Russamee Suwachad
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 081-046-1926
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62verify1      
 
   นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ 
Miss.Chutiporn Prasertsap
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
tel. 089-961-2022
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.