โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      pichet       
   

นายพิเชฐ เสน่ห์
Mr.Pichet Sanay
นิติกร ชำนาญการ
tel. 085-280-2273
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
           
       vut      
       นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์
Mr.Wuttipan Loekchan

นิติกร ปฏิบัติการ
tel. 0865348339
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.