โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      directorbunjerd63      
      นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
Mr.Bangurd  Klinjant
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Sunad      
   
นายสุนัด บุญสวน
Mr.Sunud Bansuan

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-114-3793
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
           
      pichet      
      นายพิเชฐ เสน่ห์
Mr.Pichet Sanay
นิติกร ชำนาญการ 
tel. 085-280-2273 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      vut       
 
  นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์
Mr.Wuttipan Loekchan

นิติกร ปฏิบัติการ
tel. 0865348339
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.