โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       ake      
      นายเอกชัย กองทรัพย์      
      Mr.Aekkachai Kongsap
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
tel. 087-164-5787 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.