โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      directorbunjerd63      
      นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
Mr.Bangurd  Klinjant
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Sunad      
   
นายสุนัด บุญสวน
Mr.Sunud Bansuan

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-114-3793
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
           
      vut      
      นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์
Mr.Wuttipan Loekchan
นิติกร ชำนาญการ 
tel. 086-5348339 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.