โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThai      
      นายไท พานนนท์
Mr.Thai  Pannont
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Malinee      
   
นางสาวมาลินี วงศ์คำลือ
Miss.Malinee Wongkhamlue
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
tel. 098-749-4862 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
           
      vut      
      นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์
Mr.Wuttipan Loekchan
นิติกร ชำนาญการ 
tel. 086-5348339 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.