โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
     

นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       official62service      
     

 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-181-9690
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       montree      
       นายมนตรี ช่วยพยุง
Mr.Montri Chuayphayung
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 083-631-0555
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
     nisa jamlong  nomjit62    
 
 นางนิสา คำพันธ์ นางสาวจำลอง พินเมือง  นางน้อมจิตต์ หนูทอง
   

 Mrs.Nisa Kampan
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-379-4056
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Miss.Chamlong Pinmaung
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 089-438-9489
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mrs.Nomjit Noothong
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-7856847
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         
   
  official62person1 official62person2  num    
     นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว  นางสาวสายน้ำ จูแสน     
   

Miss.Chamaiporn Onwan 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 086-934-8048
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Natthapongchanath Gatekhao 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 083-245-3591
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miss.Saynam Jusan 
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 084-9708080
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   
             
     ake   pimmy     
     นายเอกชัย กองทรัพย์    นางพิมพ์ดาว นุ่มเจริญ    
   

Mr.Aekkachai Kongsap
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 087-164-5787
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mrs.Pimdao Numcharoen 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
tel. 088-282-2642
e-mail : me.pimdaoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.