โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
     

นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       Deputy Director2      
       นายไท พานนนท์
Mr.Thai Pannon

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.t.007This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       montree      
       นายมนตรี ช่วยพยุง
Mr.Montri Chuayphayung
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 083-631-0555
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
     nisa jamlong  nomjit62    
 
 นางนิสา คำพันธ์ นางสาวจำลอง พินเมือง  นางน้อมจิตต์ หนูทอง
   

 Mrs.Nisa Kampan
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-379-4056
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Miss.Chamlong Pinmaung
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 089-438-9489
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mrs.Nomjit Noothong
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-7856847
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         
   
  official62person1 official62person2  num    
     นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว  นางสาวสายน้ำ จูแสน     
   

Miss.Chamaiporn Onwan 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 086-934-8048
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Natthapongchanath Gatekhao 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 083-245-3591
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miss.Saynam Jusan 
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 084-9708080
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   
             
     ake   pimmy     
     นายเอกชัย กองทรัพย์    นางพิมพ์ดาว นุ่มเจริญ    
   

Mr.Aekkachai Kongsap
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 087-164-5787
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mrs.Pimdao Numcharoen 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
tel. 088-282-2642
e-mail : me.pimdaoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.