มุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 

มุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
   1. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
          1.1 แนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานฯ ประเภทวิชาการ
          1.2 แนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานฯ ประเภททั่วไป
          1.3 แนวทางการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ
          1.4 แนวทางการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ
   2. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)
          2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ย้าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


งานธุระการ