โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
     

  DirectorThai

 นายไท พานนนท์
Mr.Thai  Pannont
ผอ.สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
             
       channarong      
     

 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร
Mr.Channarong tanawijit
รอง ผอ.สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-291-9920
e-mail: cThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
      nomjit62      
       นางน้อมจิตต์ หนูทอง
Mrs.Nomjit Noothong
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 081-785-6847
e-mail : Nomjit2010
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
     nisa  ake pimmy    
 
 นางนิสา คำพันธ์  นายเอกชัย กองทรัพย์ นางพิมพ์ดาว นุ่มเจริญ
   

Mrs.Nisa Kampan
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-379-4056
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Aekkachai Kongsap
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 087-164-5787
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mrs.Pimdao Numcharoen 
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
tel. 088-282-2642
e-mail : me.pimdaoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         
   
  official62person1 official62person2  num    
     นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว  นางสาวสายน้ำ จูแสน     
   

Miss.Chamaiporn Onwan 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 086-934-8048
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Natthapongchanath Gatekhao 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 083-245-3591
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miss.Saynam Jusan 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tel. 084-9708080
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.