วันที่ 22 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางเสาวนีย์ บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนธาราคีรี