วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและวิทยากรการฝึกอบรม โดยมี นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่คณะดำเนินงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1