วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางบัวผัน มีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษา "ชัยพร สำเภาเงิน" เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมี นายธวัช กงเติม ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1