วันที่ 24 มีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน การประชุม พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง"ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางยุพา ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมประกายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1