วันที่ 27 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีม ฉก.ชน. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางยุพา ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางเสาวนีย์ บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ประสานความ ร่วมมือกับ นายศุทธา จักคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.2 ดำเนินการลงพื้นที่ มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ เด็กชายธนวัฒน์ โสพร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้าน กม.๒ ที่บ้านพักประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์