วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องเพชบุระ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์