วันที่ 6 ตุลาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในปีงบประมาณต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1