วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1นำโดย ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการให้แนวทางการปฏิบัติภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1