วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 โดยมีนางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1