วันที่ 26 ตุลาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2567 โดยการ จัดเก็บเอกสารทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงานและป้องกันฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หรือเชื้อโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1