วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวบ้านเรียนชาโลม บ้านเรียนเติบโต และบ้านเรียนอิ่มเอม เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ณ ห้องมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1