วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในปีงบประมาณต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1