วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตั้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดยดร.ไท พานนนท์ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบบุคลากรทางการลูกเสือ ที่เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1