วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยนางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายเป็น ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ในประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์