วันที่ 21 มีนาคม 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
+6
 
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
33