วันที่ 2 เมษายน 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567” พร้อมด้วย นางบัวผัน มีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมีนางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์