โครงสร้างบุคคลากร กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      directorbunjerd63      
      นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
Mr.Banjurd Klinjant
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62service      
     

  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รอง ผอ.สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-181-9690
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       official62service5      
      นายวลี  มีภู่
Mr.Wali Miphu
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
tel. 081-675-3513
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hotmail.com 

     
             
     official62service12  official62service2 official62service3     
 
นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง
Mr.Wanchai Sriniang
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 
tel. 089-706-2551 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
นางวัชรินทร์  ชัยนอก
Mrs.Wancharin Chainok
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
tel. 086-591-1079
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mrs.Wantana Boonnil
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
tel. 084-578-5958
e-mail :
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
             
     official62service13  official62service14 official63service15    
   นางสาวสุภาพร  มั่งมี
Miss.Suphaporn mangmee
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
tel. 099-195-2975
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางอารีรัตน์  สาธารณะ
Mrs.Areerat Satharana
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
tel. 093-901-9629
e-mail : tareerat2009This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
Mrs.Pemika Loekchan
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
tel. 091-836-6969
e-mail : joynysec40@gmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m
   
             
       official63service.jpg
     
       นางสาวธัญชนก โสดา
Miss.Tunchanok Soda
เจ้าหน้าที่ธุรการ

tel. 095-819-4072
e-mail : TunchazsodaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.