โครงสร้างบุคคลากร กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThai      
      นายไท  พานนนท์
Mr.Thai  Pannont
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel.083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Sunad      
     

  นายสุนัด  บุญสวน
Mr.Sunud  Bunsuan
รอง ผอ.สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-1143-793
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       official62service5      
      นายวลี  มีภู่
Mr.Wali Miphu
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
tel. 081-675-3513
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hotmail.com 

     
             
    official62service2   poo official62service14    
 

 นางวัชรินทร์  ชัยนอก
Mrs.Wancharin Chainok
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
tel. 086-591-1079
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 างรัชนีย์  เลื่อมตา
Mrs.Ratchanee  Laumta
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
tel. 094-395 5923
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

างอารีรัตน์  สาธารณะ
Mrs.Areerat  Satharana
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
tel. 093-901 9629
e-mail : tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
             
     official63service15 official62service13  da     
 

นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
Mrs.Pemika Loekchan
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
tel. 091-836-6969
e-mail : joynysec40@gmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุภาพร  มั่งมี
Miss.Suphaporn mangmee
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
tel. 099-195-2975
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
นายผจญชาย  เทพชัย
Mr.Phajonchai  Thepchai
ช่างไฟฟ้า ช.4
tel. 081-395-0825

   
             
     samak  surachai
porntap     
    นายสมัคร  กิจพินิจ
Mr.Samark  Kitphinit
ช่างไฟฟ้า ช.4
tel. 088-575 1924
 นายสุรชัย  รักงาม
Mr.Surachai  Rakgam
ช่างไฟฟ้า ช.4
tel. 097-923-4653
 นายพรเทพ  บุญสอน
Mr.Pornthep  Bunson
ช่างไฟฟ้า ช.4
tel. 089-565-0220
   
             
     sumreang pornsok   mj rin    
    นายสำเริง  วงญาติ
Mr.Samreang  Wongyat
ช่างไฟฟ้า ช.4
tel.092-9941485 
นายพรศักดิ์  ศรีเมือง
Mr.Pornsak  Sreemaung
ช่างไฟฟ้า ช.4
tel.087-317-9029 
 นายจิรครินทร์  บุญสิงห์
Mr.Jirakarin  boonsing
พนักงานพิมพ์ดีด
tel. 083-962 4997
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
     official63service.jpg pragob  tap     
      นางสาวธัญชนก โสดา
Miss.Tunchanok Soda
เจ้าหน้าที่ธุรการ
tel. 095-819-4072
e-mail : TunchazsodaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายประกอบ  คำเผื่อน
Mr.Prakob  Kamphaun
พนักงานรักษาความปลอดภัย
tel. 095-516-9684
นายสุเทพ  เอี่ยมศรี
Mr.Suthep  Aeamsree
พนักงานรักษาความปลอดภัย
tel. 091-730-5751 
   
             
     samak2        
     นายปรีชา  เกตุแฟง
Mr.Preecha  Ketfang
 คนสวน
tel. -