โครงสร้างบุคคลากร กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62service      
      นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-181-9690
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62service5      
      นายวลี  มีภู่
Mr.Wali Miphu
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
tel. 081-675-3513
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hotmail.com 

     
             
     official62service12  official62service2 official62service3     
 
นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง
Mr.Wanchai Sriniang
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 
tel. 089-706-2551 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
นางวัชรินทร์  ชัยนอก
Mrs.Wancharin Chainok
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
tel. 086-591-1079
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mrs.Wantana Boonnil
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
tel. 084-578-5958
e-mail :
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
             
     official62service13 official62service1  official62service4     
   นางสาวสุภาพร  มั่งมี
Miss.Suphaporn mangmee
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
tel. 099-195-2975
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางฐิติวรดา  มงคล
Mrs.Titiwarada Mongkol
พนักงานราชการ
tel. 086-546-5501
e-mail : Jai2530@gmail.co.th
 นางสาวกนกพรรณ  ตันติบูล 
Miss.Kanokpan Tuntiboon
เจ้าหน้าที่ธุรการ

tel. 095-337-5550
e-mail : Kanokpanf1994This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.