บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มอำนวยการ


ลำดับ แบบฟอร์ม ดาวว์โหลด
1. แบบขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง pdf png icon 27.pdf word.doc 
2. แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ-ลูกจ้าง/บำนาญ pdf png icon 27.pdf word.doc 
3. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ข้าราชการ)hot pdf png icon 27.pdf word.doc 
4. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(พนักงานราชการ)hot pdf png icon 27.pdf word.doc 
5. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ลูกจ้างประจำ) hot pdf png icon 27.pdf word.doc 
6. ขอหนังสือรับรองความประพฤติ pdf png icon 27.pdf word.doc  
7. ขอหนังสือรับรองขออนุญาติมีอาวุธปืน pdf png icon 27.pdf word.doc  
8. ขอหนังสือรับรองเพื่อเพื่อประกันตัวบุคคล pdf png icon 27.pdf word.doc  
9. ขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิกู้เงินธนาคารต่างๆ .rar  
10. ขอพระราชทานเพลิงศพ pdf png icon 27.pdf word.doc