*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ***
  เว็บไซต์สังกัด สพฐ.