งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

next
prev

 

วิสัยทัศน์

 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 

                                                                         * * * * * * *

 

bar green