โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62service      
     

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-181-9690
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       montree      
      นายมนตรี ช่วยพยุง
Mr.Montri Chuayphayung
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62develop2      
 
  นางสาวจิรันธนิน มะโนทน
Miss.Jirantanin Manothon
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 082-878-5443
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.