งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

next
prev

 

 

โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      directorbunjerd63      
      นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
Mr.Bangurd  Klinjant
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62service      
     

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-181-9690
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       montree      
      นายมนตรี ช่วยพยุง
Mr.Montri Chuayphayung
รก.ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
     nisa official62develop2   official62service1    
 
นางนิสา คำพันธ์
Mrs.Nisa Kampan
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-379-4056
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจิรันธนิน มะโนทน
Miss.Jirantanin Manothon
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 082-878-5443
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางฐิติวรดา มงคล
Mrs.Titiwarada Mongkol
พนักงานราชการ
tel. 086-546-5501
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.