โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThai      
      นายไท พานนนท์
Mr.Thai  Pannont
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : TThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       official62service      
     

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-181-9690
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       montree      
      นางน้อมจิตต์ หนูทอง
Mrs.Nomjit Noothong
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 081-785-6847
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
     nisa official62develop2   official62service1    
 
นางนิสา คำพันธ์
Mrs.Nisa Kampan
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-379-4056
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางธมนภัทร นนทะภา
Miss.Tamonphat Nonthapa
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
tel. 082-878-5443
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางฐิติวรดา มงคล
Mrs.Titiwarada Mongkol
พนักงานราชการ
tel. 086-546-5501
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.