1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

 

วิสัยทัศน์

 

 * * * * * * *

 มีความโปร่งใส  ใส่ใจบริการ  ปฏิบัติตามระเบียบ

สู่การบริหารงบประมาณที่ได้มาตรฐาน

 

 

bar green