1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มบริหารการเงินและสินเทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThai      
      นายไท พานนนท์
Mr.Thai  Pannont
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Sunad      
      นายสุนัด  บุญสวน
Mr.Sunud  Bunsuan
รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-1143-793
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
       Director62kanngoen      
      นางไมตรี  สำราญรื่น
Mrs.Maitree Samranruen
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
tel. 089-270-7701
e-mail : jeab.maitreeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
  official62kanngoen10   official62kanngoen9    official62kanngoen5  
  นางวารุณี ผลบุญ
Mrs.Varunee Phonbun
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
tel. 085-614-4536
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นางพัชรินทร์ เต็งยี่
Mrs.Patchalin Tangyee
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
tel. 082-408-5590
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นางสาวชวาลา พรหมมา
Miss.Chawala Phomma
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
tel. 081-887-24601
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
             
   official62kanngoen8    official62kanngoen11.jpg    official62kanngoen3  
  นางสุกัญญา ทองจันทร์
Mrs.Sukanya Thongjan
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
tel. 095-263-6358
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
Mrs.Nichapa Kwankamsorn
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
tel. 088-8160185
e-mail : pabpung2518This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ 
Miss.Timolwan Sriri 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
tel. 097-952-7854 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           
  official62kanngoen6       Pum   
   นางนิเวศน์  ศรีสำอางค์
Mrs.Niwate Sisamoang
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
tel. 086-216-6983
e-mail : Watkk2527This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   นางทิพหทัย เพชรผึ้ง
Mrs.Thiphathai Phetphueng
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
tel. 089-269-8096
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.