1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

2534 n.png

                 วันที่ 7 กันยายน 2559 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุประจำโรงเรียนที่ได้รับสรรระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ี่้โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------