1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิ๊กรายละเอียด