เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับ 23/2560  คลิ๊กรายละเอียด