โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

1

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์

Mr.Bangurd  Klinjant

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 089-858 8843

official62service 

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รอง ผอ.สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 081-181-9690

 4

  นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
Miss.Nongkran Thongkham
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 080-515 6968

KAN 


 นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
Mr.Danuson Mekprayun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Tel : 094-848 4589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 official62plan3  sudarat
 38676.jpg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miss.Kodchanipa Kasemsuk
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
klodchanipa
@hotmail.com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวสุดารัตน์  อ่อนวัน

Miss.Sudarat  Onwan

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 061-330 6199

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ยจิรครินทร์ บุญสิงห์
Mr.Jirakarin Boonsing
พนักงานพิมพ์ดีด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.