โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

1

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์

Mr.Bangurd  Klinjant

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 089-858 8843

official62service 

นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
Mr.Somboon Kiatbandit
รอง ผอ.สพป.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 081-181-9690

 4

นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
Miss.Torkan Klinjant
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 080-515 6968

official62plan3 KAN 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
klodchanipa
@hotmail.com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
Mr.Danuson Mekprayun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Tel : 094-848 4589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 sudarat  
 38676.jpg

นางสาวสุดารัตน์  อ่อนวัน
Miss.Sudarat  Onwan
เจ้าหน้าที่ธุรการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ยจิรครินทร์ บุญสิงห์
Mr.Jirakarin Boonsing
พนักงานพิมพ์ดีด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.