โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       thiy      
        นายไท  พานนนท์
Mr.Thai  Pannon
รองผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Nuallaor      
        นางนวลลออ เงินเมย
Mrs.Nuall-or Ngernmoei
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
tel. 086-984-0559
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
     official62plan3 4  anek     
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miss.Kodchanipa Kasemsuk
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
tel. 089-3580-2212
klodchanipa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.กลิ่นจันทร์
Miss.Nongkran Thongkham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
tel. 080-515-6968
ntpbn1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ยเอนก บุญสิงห์
Mr.Anek Boonsing
พนักงานพิมพ์ดีด
tel. 083-962-4997
anokboonsing
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.