โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      1      
     

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์

Mr.Bangurd  Klinjant

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 089-858 8843


     
             
       channarong      
      นายชาญฯรงค์ ฐานะวิจิตร
Mr.Channarong Tanawijit
รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-291-992
     
             
       4      
        นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

     
             
     4    KAN    
 
นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
Miss.Nongkran Thongkham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
tel. 080-515 6968
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
Mr.Danuson Mekprayun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
     official62plan3  sudarat
 38676.jpg    
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miss.Kodchanipa Kasemsuk
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
tel. 093-580 2212
klodchanipa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวสุดารัตน์  อ่อนวัน

Miss.Sudarat  Onwan

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel : 061-330 6199

Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ยจิรครินทร์ บุญสิงห์
Mr.Jirakarin Boonsing
พนักงานพิมพ์ดีด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.