โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       channarong      
        นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร
Mr.Channarong Thanawichit
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-291-9920
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Nuallaor      
        นางนวลลออ เงินเมย
Mrs.Nuall-or Ngernmoei
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
tel. 086-984-0559
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
     4 official62plan1  official62plan3    
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miss.Nongkran Thongkham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
tel. 080-515-6968
e-mail :
 ntpbn1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mrs.Pabpung Kwankamsorn
นักวิเคราห์นโยบาย ชำนาญการ
tel. 088-816-0185
e-mail :
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miss.Kodchanipa Kasemsuk
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
tel. 0893-5802-212
e-mail :
 klodchanipa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.