รายละเอียดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนในสังกัด

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่ รหัส Precode กลุ่มโรงเรียน รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
    กลุ่มโรงเรียนในเมือง  
     1        380001     เมืองเพชรบูรณ์
2 380002   บ้านสะเดียง
3 380058   อนุบาลเพชรบูรณ์
4 380008   บ้านป่าแดง
5 380009   บ้านพลำ
6 380007   บ้านป่าเลา
7 380006   บ้านไร่เหนือ
8 380549   บ้านไร่
    กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว  
9 380022   บ้านอมกง
10 380023   บ้านโพธิ์งาม
11 380024   บ้านป่าม่วง
12 380017   บ้านท่าพล
13 380018   บ้านวังซอง
14 380019   บ้านดง
15 380020   บ้านโพธิ์ทอง
16 380013   บ้านคลองสาร
17 380011   บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
18 380012   บ้านนา
    กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก  
19 380029   บ้านดงมูลเหล็ก
20 380030   บ้านโนนสะอาด
21 380031   บ้านลำป่าสักมูล
22 380032   บ้านคลองบง
23 380010   บ้านโนนตะแบก
24 380025   บ้านท่ากกตาล
25 380040   บ้านน้ำเลา
26 380041   บ้านห้วยผักไล
27 380026   บ้านโคก
28 380028   บ้านกงกะยาง
    กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่  
29 380039   บ้านบุ่งกกเรียง
30 380033   บ้านห้วยใหญ่
31 380034   บ้านสะแกงาม
32 380035   บ้านน้ำเดื่อ
33 380036   บ้านโป่งหว้า
34 380037   บ้านห้วยแหน
35 380038   บ้านน้ำเดื่อใต้
    กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก  
36 380053   บ้านวังโค้ง
37 380054   บ้านป่าบง
38 380055   บ้านตะเบาะ
39 380056   บ้านห้วยไคร้
40 380057   บ้านเขาขาด
41 380042   บ้านเฉลียงลับ
42 380043   บ้านปากน้ำ
43 380044   บ้านบง
44 380046   บ้านกกไทร
45 380047   บ้านนาป่า
46 380049   ตาดหมอกวิทยา
47 380052   บ้านบุฉนวน
48 380050   ชุมชนบ้านน้ำร้อน
49 380051   บ้านทุ่งหินปูน
    กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร  
50 380064   บ้านชอนไพร
51 380066   บ้านคลองสำโรง
52     บ้านคลองขุด
53 380048   บ้านสักแห้ง
54 380068   บ้านนายม
55 380069   บ้านขมวด
56 380070   บ้านหัวนา
57 380071   บ้านถ้ำน้ำบัง
58 380065   บ้านทุ่งแค
59 380063   บ้านวังจาน
60 380059   บ้านโตก
61 380060   บ้านโตกใต้
62 380061   บ้านพี้
63 380062   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
    กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง  
64 380090   บ้านยางลาด
65 380083   บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
66 380085   บ้านยางกุด
67 380087   บ้านระวิง
68 380072   บ้านหนองแหวน
69 380073   บ้านชัยมงคล
70 380082   บ้านห้วยสะแก
71 380084   บ้านห้วยนาค
72 380089   บ้านเนินสง่า
    กลุ่มโรงเรียนวังชมภู  
73 380074   บ้านยางหัวลม
74 380075   บ้าน กม.2
75 380076   บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
76 380077   บ้านสามแยกวังชมภู
77 380078   บ้านคลองห้วยนา
78 380079   บ้านวังทอง
79 380080   บ้านซับข่อย
80 380081   บ้านหลุง
    กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน  
81     บ้านหนองแดง
82 380142   บ้านโป่งตาเบ้า
83 380091   อนุบาลชนแดน
84 380094   คลองห้วยนาพัฒนาการ
85 380100   บ้านโคกเจริญ
86 380092   บ้านซับเจริญ
87 380093   บ้านทรัพย์พุทรา
88 380137   บ้านห้วยงาช้าง
89 380138   บ้านห้วยตูม
90 380140   บ้านลาดน้อย
91 380099   บ้านหนองตาด
92 380101   บ้านน้ำลัด
93 380102   บ้านกกจั่น
94 380104   บ้านผาทอง
95 380097   บ้านซับสีทอง
    กลุ่มโรงเรียนลาดแค  
96 380105   บ้านลาดแค
97 380106   บ้านโคกยาว
98 380112   ธาราคีรี
99 380145   บ้านโคกหนองจอก
100 380146   ลูกจันทน์ปิยะอุย
101 380147   บ้านหนองใหญ่
102 380148   บ้านถ้ำแก้ว
103 380150   บ้านดงลาน
104 380151   สายสมร
    กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม  
105 380108   บ้านคลองปลาหมอ
106 380107   บ้านซับขลุง
107 380111   บ้านศาลาลาย
108 380113   บ้านท่าข้าม
109 380114   บ้านกุฏิพระ
110     บ้านดงแขวน
111 380116   บ้านโคกสูง
112 380117   บ้านเขาบ่อทอง
113 380118   บ้านตะกุดจั่น
114 380119   บ้านตะกุดเป้า
115 380120   บ้านวังปลาช่อน
    กลุ่มโรงเรียนดงขุย  
116 380121   บ้านดงขุย
117 380122   บ้านหนองระมาน
118 380123   บ้านบุ่งคล้า
119 380124   บ้านดงขุยใต้
120 380134   บ้าน กม.28
121 380136   บ้านเขาสัก
122 380129   บ้านเนินสว่าง
123 380130   บ้านเขาน้อย
124 380131   บ้านโป่งนกแก้ว
125 380132   บ้านหนองกลอย
126 380143   บ้านกล้วย
127 380144   บ้านเขาชะโงก
128 380149   บ้านโคกสำราญ
129 380125   บ้านวังรวก
130 380126   บ้านเขาคณฑา
    กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง  
131 380546   บ้านคลองน้ำคัน
132 380547   บ้านซับเปิบ
133     บ้านเชิงชาย
134 380544   อนุบาลวังโป่ง
135 380549   บ้านไร่ฝาย
136 380553   บ้านโนนตูม
137 380564   บ้านทางข้าม
138 380565   บ้านวังแช่กลอย
139 380551   บ้านวังศาล
140 380550   บ้านดงลึก
    กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน  
141 380559   ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
142 380560   บ้านวังขอน
143 380561   บ้านวังชะนาง
144 380562   บ้านดงหลง
145 380563   บ้านด่านช้าง
146 380552   บ้านวังหิน
147 380554   บ้านใหม่วังตะเคียน
148 380555   บ้านวังใหญ่
149 380556   บ้านวังพลับ
150 380557   น้ำอ้อมประชาสรรค์
151 380558   บ้านวังหินซอง

ผู้ดูแล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

//อ้างอิงข้อมูล : https://bobec.bopp-obec.info/